Language

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

View cart Continue to checkout

Welkom op de vernieuwde site van Euregio Feuerwerk.
Al jaren het vertrouwde adres voor kwalitatief hoogstaand vuurwerk voor een zeer goede en scherpe prijs.
Ga naar de shop voor onze producten , aanbiedingen en data voor onze Demo!

Herzlich Willkommen auf der erneuerten Website von Euregio Feuerwerk.
Seit Jahren eine vertraute Adresse für qualitativ hochwertiges Feuerwerk zu einem sehr günstigen Preis.
Gehen Sie zum Shop für unsere Produkte, Angebote und Termine für unsere Demo!

Webshop

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Euregio Feuerwerk optreedt als leverancier van producten.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Euregio Feuerwerk zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Euregio Feuerwerk en koper is tot stand gekomen op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Prijzen
Alle genoemde  prijzen in de webshop zijn in euro's en inclusief BTW.

Orderontvangst-betaling
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Euregio Feuerwerk direct een e-mail met de opdrachtbevestiging, tevens afhaal- en betaalbewijs.

Betalingswijze
De online geplaatste orders dienen vooruit  betaald te worden !
De online shop is geopend tot 28-12-2018 Voor aankopen na deze datum adviseren wij u om de bestellijst te printen en in een van onze winkels af tegeven .

Levering en Levertijden
Levering van vuurwerk vindt uitsluitend en alleen plaats aan personen van 18 jaar en ouder en volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. Bij levering kan naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Uw bestelling kunt u alleen afhalen op de door ons gekozen afhaaldag en dagdeel en alleen volgens de plaatselijk geldende (politie)voorschriften. U bent gehouden de gekochte goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren of Euregio Feuerwerk de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en voorts gehouden Euregio Feuerwerk er terstond van in kennis te stellen zodra u het tegendeel blijkt.

Garantie
Euregio feuerwerk garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan strenge normen die hiertoe door de Duitse overheid zijn vastgesteld (BAM certificaat/ID nr. CE nr.) . Voorts garandeert Euregio Feuerwerk dat de door hen geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld.

Aansprakelijkheid
Euregio Feuerwerk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.(zie de veiligheidstips op onze site)

Privacy
Euregio feuerwerk behandelt gegevens van de klant met zorg. Dit betekent dat Euergio Feuerwerk deze nooit aan derden ter beschikking zal stellen, tenzij wettelijk daartoe verplicht. Euregio Feuerwerk  zal de door klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling, betaling en de communicatie met de klant en om de klant te informeren omtrent de ontwikkelingen op site van Euregiofeuerwerk.de. Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd. Verzoek kanschriftelijk ingediend worden, of via info@euregiofeuerwerk.de

Mocht u niet tevreden zijn over een product en/of dienst, neemt u dan contact op met Euregio Feuerwerk. Wij zullen trachten tot een oplossing te komen. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Door een bestelling te plaatsen verklaart u zich akkoord met deze afspraken. Euregio Feuerwerk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.