Language

Winkelwagen  

Geen producten

0,00 € Verzending
0,00 € Totaal

View cart Continue to checkout

Welkom op de vernieuwde site van Euregio Feuerwerk.
Al jaren het vertrouwde adres voor kwalitatief hoogstaand vuurwerk voor een zeer goede en scherpe prijs.
Ga naar de shop voor onze producten , aanbiedingen en data voor onze Demo!

Herzlich Willkommen auf der erneuerten Website von Euregio Feuerwerk.
Seit Jahren eine vertraute Adresse für qualitativ hochwertiges Feuerwerk zu einem sehr günstigen Preis.
Gehen Sie zum Shop für unsere Produkte, Angebote und Termine für unsere Demo!

Webshop

- Wettelijke Voorschriften -

 

Om de veiligheid rond vuurwerk te waarborgen, zijn er een aantal wettelijke voorschriften in het leven geroepen. In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor professioneel vuurwerk (vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor gebruik tijdens een evenement of voorstelling) en voor consumentenvuurwerk (dat bestemd is voor gebruik door particulieren tijdens de jaarwisseling). In dit besluit staat onder meer dat het is toegestaan om als particulier vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen, waar dit niet zomaar is toegestaan.

In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor professioneel vuurwerk (vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor gebruik tijdens een evenement of voorstelling) en voor consumentenvuurwerk (dat bestemd is voor gebruik door particulieren tijdens de jaarwisseling). In het Vuurwerkbesluit staat over consumentenvuurwerk het volgende:

  • Vuurwerk mag alleen worden afgestoken tijdens de jaarwisseling van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur 's ochtends. Consumentenvuurwerk is op de verpakking aangemerkt als gevarenklasse 1.4G of 1.4S. Consumentenvuurwerk is voorzien van de aanduiding 'Bestemd voor particulier gebruik'. De naam, handelsnaam of het handelsmerk is vermeld, evenals de naam van de fabrikant, importeur of handelaar en de plaats van de vestiging. Het artikelnummer en het productiejaar van het vuurwerk is vermeld. Het is voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat er geen letsel en schade bij de gebruiker en omstanders kan ontstaan. Het is verboden om vuurwerk aan te prijzen wanneer het niet voor de consumentenmarkt is bestemd. Verkoopadressen van vuurwerk moeten zich tenminste vier weken voor de oprichting schriftelijk aanmelden bij de gemeente. Consumentenvuurwerk mag alleen worden verkocht op 28, 29 en 31 december aan particulieren.  Het is verboden om per levering meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk aan particulieren te verkopen. Ook mag je niet meer dan tien kilo vuurwerk in je bezit hebben als je op straat loopt.
  • Het is verboden om consumentenvuurwerk te verkopen aan personen jonger dan zestien jaar.(Indien u in een van onze verkooppunten  dwz in Duitsland vuurwerk wilt afhalen/kopen dient u  minimaal 18 jaar  te zijn!)

Vuurwerk is grofweg in drie klassen in te delen: professioneel (evenementen)vuurwerk, consumentenvuurwerk en fop- en schertsvuurwerk.

Professioneel vuurwerk mag alleen worden afgestoken door deskundigen die daarvoor een vergunning hebben. Het is speciaal bestemd voor evenementen, bijvoorbeeld de afsluiting van een feestweek in de gemeente of een manifestatie als Sail Amsterdam.

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling door ons allemaal mag worden afgestoken. Het omvat siervuurwerk, zoals vuurpijlen, vuurpotten en fonteinen en knalvuurwerk, zoals rotjes.

Fop- en schertsvuurwerk zijn de trekbommetjes, klappertjes, sterretjes en knalbonbons.

Om te weten welk vuurwerk mag worden afgestoken door particulieren zijn door de overheid classificaties gemaakt van soorten vuurwerk. Deze lijsten zijn beschikbaar voor importeurs en andere belanghebbenden en ze worden door toezichthoudende instanties gebruikt bij de controle. Onbekende typen vuurwerk kunnen alleen in Nederland worden toegelaten indien uit een keuring blijkt dat de opgegeven classificatie juist is.Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid nieuwe richtlijnen voor de opslag en verkoop van vuurwerk opgenomen in het Vuurwerkbesluit. In het nieuwe Besluit staat onder meer dat bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan tenminste 800 meter van kwetsbare plekken als huizen, bedrijven en recreatiecentra moeten liggen. De toegang tot een opslagplaats van consumentenvuurwerk moet op minimaal acht meter van huizen en bedrijven zijn.

Officieel is de verkoop van consumentenvuurwerk alleen de laatste drie werkdagen van het jaar toegestaan. Per levering mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkocht worden aan particulieren.

Illegaal vuurwerk is óók het professionele vuurwerk, omdat dit niet voor consumenten is bedoeld !!!

In handen van ondeskundigen is professioneel vuurwerk levensgevaarlijk en elke jaarwisseling opnieuw is het aanleiding tot ernstige vuurwerkongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop.


Strijkers zijn een bekend voorbeeld van illegaal vuurwerk. Een strijker is een soort superrotje, dat je niet met een lontje aansteekt, maar net als een lucifer langs een luciferdoosje strijkt. Omdat er geen lontje in zit, gaat hij bijna meteen af. Hier gebeuren dan ook veel ongevallen mee.

Een ander voorbeeld van illegaal vuurwerk zijn lawinepijlen. Wanneer deze door professionals worden gebruikt, is het effect schitterend. Maar ook hier geldt dat het in handen van een leek levensgevaarlijk wordt. Wanneer je een lawinepijl afsteekt, moet je namelijk een afstand houden van tussen de 100 en 200 meter!